praatsessies

Soms helpt het om met iemand te praten over je verdriet.

Samen zoeken hoe je de draad van je leven weer kan opnemen, stap voor stap, dag per dag...